Niki

Abstrakt a minimalistika

V abstrakci se mohu nejvíce uvolnit a upustit fantazii. Opozitem je linka jako nejjednodušší kresebný výraz, dá se s ní velmi dobře pracovat a pomocí jedné či více linek je možné vyjádřit věci způsobem, který není jednoznačný na první pohled.

Kytičky a rostlinky

Květinky jsou moje odpočinkové téma, jsou jemné mírumilovné a úplně stejně na mě působí, když je tetuji. Moc ráda Vám vytetuji jakýkoliv květ, plevel či lístek.

Kresby a realistika

Je skvělé se pustit do něčeho pracnějšího a maximálně se zasoustředit. Ráda tetuji realistiku nebo něco šrafovaného, co vyžaduje koncentraci a kresebné dovednosti.

Sketch

Sketchový styl kresby je mi nejbližší, ráda používám tužku i strojek emotivně. Tímto způsobem se dá dobře vyjádřit nálada daného motivu. Jde mi hlavně o volnost kresby a o možnost nechat se unést, ať už se jedná o pracnější sketch či o dětskou kresbu.